U bevindt zich hier: Home Contactcentercao Principeakkoord bereikt, alle medewerkers mogen nu stemmen

contactcentercao

Principeakkoord bereikt, alle medewerkers mogen nu stemmen

wfccaoup

Stemmen kan tot uiterlijk maandag 30 oktober 2017, 19.00 uur.

Op 12 oktober 2017 hebben de Werkgeversvereniging voor Facilitaire Contactcenters (WFC) en de vakorganisatie Qlix een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao. Met de afspraken in dit akkoord willen Qlix en WFC een basis leggen om de sector een beter imago in de (arbeids)markt te geven. We zijn daarom gestart met het transparant maken van de arbeidsvoorwaarden die voor deze sector gelden. Immers sinds 2011 was er geen cao meer afgesloten binnen de sector. Qlix en WFC beogen met het afsluiten van deze cao een minimum arbeidsvoorwaardenregeling aan te brengen in de sector, waarbij het bedrijven vrij staat om voor de werknemer ten positieve af te wijken van het in deze cao bepaalde. De komende jaren willen we samen groeien naar een innovatief en bij de branche en haar medewerkers aansluitend arbeidsvoorwaarden- en arbeidsverhoudingenbeleid.

Hoe is deze cao tot stand gekomen?
Qlix heeft als vakorganisatie bij de totstandkoming van dit principeakkoord zoveel mogelijk werknemers binnen de facilitaire contactcenters betrokken. Ongeacht of deze werknemers wel of geen lid zijn van welke vakorganisatie dan ook. Zo is er door Qlix een cao-panel opgericht van medewerkers werkzaam bij WFC aangesloten contactcenters. Dit cao-panel heeft Qlix bijgestaan bij de totstandkoming van dit akkoord. Met het eindresultaat heeft het cao-panel positief ingestemd.

Voor wie gaat de cao gelden?
De cao gaat gelden voor alle agents bij Call-It, Cendris, Conduent, IPG Nederland, Sitel, Teleperformance en Webhelp.

Wat betekenen de afspraken in deze cao?
Deze cao heeft afspraken van wat je werkgever je moet bieden. Je werkgever moet zich aan deze afspraken in de cao houden en mag alleen afwijken van de afspraken in deze cao als dit ten gunste van jou als medewerker is.

Wanneer is de cao definitief?
Ben je werkzaam binnen de facilitaire contactcenters dan mag je stemmen of je akkoord bent met de afspraken die gemaakt zijn in het principeakkoord voor deze cao. Dus ongeacht of je lid bent van Qlix of een andere vakorganisatie. Stemmen kan tot uiterlijk maandag 30 oktober 2017, 19.00 uur.

Daarna is het eigenlijk heel simpel: zijn de meeste stemmen voor dan is er een definitief akkoord en gaan de afspraken die gemaakt zijn in de cao per 1 november 2017 in. Zijn de meeste stemmen tegen het akkoord, dan koppelen we dit terug aan jullie werkgever en is er geen nieuwe cao en gaan we dit verder met jullie werkgever bespreken.

Voor welke periode is de cao afgesloten
De cao wordt afgesloten voor de periode 1 november 2017 tot en met 30 oktober 2019.

Waar kan ik de afspraken nalezen die gemaakt zijn voor de nieuwe cao?
Alle afspraken zijn opgeschreven in het principeakkoord.
Hieronder hebben we een korte samenvatting gemaakt, maar lees vooral de afspraken in het principeakkoord elders op deze site

 

Het (loon)gebouw
Het loongebouw wordt uitgebreid met een extra niveau (6). Binnen het loongebouw wordt niet meer uitgegaan van zogenaamde ‘tredes’ maar van een minimum / maximum bandbreedte. Daarnaast is de inloopschaal vervallen. De loonschalen worden verhoogd per 1 november 2017 en 1 juli 2018.
loontabellen cao 2017

Beoordelingsverhoging
Minimaal 1 keer per jaar vindt er een beoordeling van het functioneren van de medewerker plaats. Als een medewerker minimaal 75% van de bij de werkgever van toepassing zijnde maximale beoordelingsscore behaalt, ontvangt hij/zij in ieder geval een beoordelingsverhoging van 1,75% dit onder de voorwaarde dat het maximum van de schaal nog niet is bereikt. De nieuwe loontabellen vind je onderaan deze pagina.

Blijfbonus
Sinds 1 januari 2017 kunnen werkgevers aanspraak maken op het zogenaamde Lage-inkomensvoordeel (LIV). Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor een werkgever in de loonkosten voor werknemers met een laag inkomen. Mocht jouw werkgever voor dit voordeel in aanmerking komen dan zal 60% van dit voordeel, in de vorm van een blijfbonus, richting de medewerkers gaan. Zie het principeakkoord over de voorwaarden waaronder en voor wie dit geldt.

Roosters
Roosters worden minimaal twee weken voor aanvang van een ingeplande dienst jou beschikbaar te worden gesteld. Uitzondering op het later beschikbaar mogen stellen van roosters, kan onderbouwd verkregen worden in overleg met de OR.

Beschikbaarheden
Voor zover nog niet van toepassing binnen de afzonderlijke bedrijven bij de WFC, is afgesproken dat er per project een beschikbaarheidsregeling moet worden opgesteld. Deze beschikbaarheidsregeling dient afgestemd te worden met de OR; dit om medewerkers meer duidelijkheid te geven over de afbakening van hun beschikbaarheden.

After call work
Op het moment dat je langer dan 5 minuten doorwerkt ter afhandeling van een klantcontact, worden de minuten na deze 5 minuten doorbetaald.

Overige afspraken
Tevens zijn er afspraken op het gebied van: opleidingsmogelijkheden, functiewaardering, contractbeleid, compensatie pensioen wanneer je eerst op uitzend- of payrollbasis hebt gewerkt, participatiewet, coulance regeling chronisch zieken en de opbouw bovenwettelijke vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid. Check vooral deze afspraken in het principeakkoord op de website www.contactcentercao.nl