U bevindt zich hier: Home Oudere Berichten

Principeakkoord is in de maak!

wfccaoup

Weliswaar lijkt het geruime tijd stil geweest, achter de schermen is Qlix  voortdurend in overleg geweest met de WFC om tot een nieuwe cao te komen voor de medewerkers van de facilitaire contactcenters.

We hebben het bereikte onderhandelingsresultaat besproken met ons WFC cao platform, bestaande uit (OR) medewerkers van de diverse bij WFC aangesloten bedrijven. Ook zij zijn positief over het bereikte resultaat.

Qlix is nu samen met de WFC de diverse afspraken die we voor de nieuwe cao gemaakt hebben in een ‘zogenaamd’ principeakkoord aan het gieten. De puntjes worden op ‘i’ gezet en de laatste angels weggehaald, zodat de afspraken goed op papier komen.

Waar hebben we met WFC afspraken over gemaakt?
We kunnen de afspraken op dit moment nog niet in detail opsommen, dat kunnen we pas doen als er definitief een akkoord is bereikt. Maar we hebben afspraken gemaakt over onder andere de volgende onderwerpen: het salaris, vervallen van de inloopschaal, roosters, contractbeleid, beschikbaarheidsregeling, beoordelingsverhoging, functiewaardering, participatiewet en een blijfbonus (komt voort uit de wettelijke regeling Lage-inkomensvoordeel).

Hoe nu verder?
In de zomerperiode werken Qlix en WFC de afspraken verder uit en zetten deze op papier. We verwachten hier, mede gelet op de vakantieperiode, half augustus uit te zijn. Er is dan een principeakkoord.

Dit principeakkoord leggen we vervolgens ter stemming voor aan alle medewerkers die onder de WFC cao vallen. Dus niet alleen de Qlix leden. Uiteindelijk bepalen jullie (de medewerkers van de facilitaire contactcenters) dus of de afspraken definitief worden en vervolgens opgenomen worden in een nieuwe WFC cao.

Wanneer hoor je meer?
Als medio augustus het principeakkoord rond is, zullen we alle medewerkers uitgebreid gaan informeren over de gemaakte afspraken. We zullen ook aangeven hoe je dan kunt gaan stemmen.

wfc cao procesWil je op de hoogte bijven? Meldt je aan voor onze nieuwsbrief !

We wensen iedereen een fijne zomerperiode toe!

Voortgang cao-onderhandelingen: overeenstemming lijkt nabij

Voortgang cao-onderhandelingen: overeenstemming lijkt nabij

update 23 januari 2017

Afgelopen donderdag 19 januari heeft Qlix overleg gehad met de WFC-werkgevers over de contactcenter-cao. We hebben wederom stapjes kunnen maken om tot een cao te komen. Belangrijke punten waar we over hebben gesproken zijn: salariëring, verhoging op basis van je jaarlijkse beoordeling en het lage inkomensvoordeel (LIV) ten gunste van de medewerkers. We hebben een constructief gesprek gehad met de werkgevers over deze punten.

We willen nu naar een totaalpakket dat we jullie kunnen voorleggen. De werkgevers hebben nog enige bedenktijd gevraagd om tot het totaalpakket te komen. Wij verwachten binnen enkele weken daar een reactie op.

joost bolWordt vervolgd!

Joost Bol,
onderhandelaar

 

Update onderhandelingen

wfccaoupUpdate onderhandelingen

Eerder hebben we met jullie gedeeld dat Qlix de onderhandelingen is zijn gestart met de WFC (Werkgeversvereniging Facilitaire Contactcenters) voor een nieuwe cao. Qlix vindt een nieuwe cao belangrijk. Immers de huidige laatste cao dateert alweer van liep af in 2012 en wij vinden het van belang dat er een nieuw cao komt. Waar we nu een cao zullen kunnen afsluiten die de minimum arbeidsvoorwaarden regelt, als is het uiteindelijke doel om de komende jaren te groeien naar een volwaardige cao. Immers een volwaardige cao is in het belang voor de werknemers in de sector en goed voor het imago van het beroep contactcentermedewerker.

Ook is Qlix is principieel van mening dat uiteindelijk iedereen moet mee kan kunnen beslissen over een nieuwe cao. Daarom bespreken wij de voortgang van de cao onderhandelingen regelmatig met een panel dat geformeerd is uit OR-leden van verschillende organisaties binnen de callcenter wereld en kan iedereen zich aanmelden. 

Wat is dan nu de stand van zaken?
We zijn alweer enige tijd in gesprek met de WFC. Ook hier geldt dat het ene onderwerp het andere niet is. Sommige onderwerpen zijn we het wat sneller over eens en over andere onderwerpen praten we gewoon langer, maar er wordt vooruitgang geboekt. Nog steeds zien wij de bereidheid bij beide partijen om te proberen een nieuwe cao voor elkaar te krijgen. Wordt vervolgd!

 

joost bolJoost Bol,
onderhandelaar
28 november 2016

140

Onderhandelingen cao in volle gang

Onderhandelingen cao in volle gang

donderdag, 30 oktober 2016

Sinds begin september wordt er door Qlix en de WFC onderhandeld over een nieuwe WFC cao. Vóór de zomer heeft Qlix haar inzet gepresenteerd die in overleg met het cao panel tot stand is gekomen. Begin september heeft ook de WFC haar inzet met Qlix gedeeld en zijn de onderhandelingen formeel begonnen.

Na twee onderhandelingsrondes is het nog onmogelijk om een uitspraak te doen over de vraag of het gaat lukken om een akkoord te bereiken, maar wél is duidelijk dat de gesprekken in een constructieve sfeer verlopen.

De belangrijkste onderwerpen die op de agenda staan sluiten goed aan bij de inzet van Qlix:

  • Loonsverhoging 2,5% + 60% ‘LIV voordeel’
  • Verhoging n.a.v. je beoordeling
  • Nieuw Loongebouw (verhogen naar niveau 2016 en uitbreiding met schaal 6
  • Afspraken die de balans tussen werk en prive beter moeten waarborgen (Roosters)
  • Opleidingsmogelijkheden
  • Pensioenen
  • Looptijd van bij voorkeur 2 jaar

 De komende weken zal duidelijk moeten worden of het Qlix en WFC lukt om nader tot elkaar te komen. Tussen de onderhandelingsrondes door bespreekt Qlix steeds de tussenstand met het cao-panel om waar nodig bij te kunnen sturen in de onderhandelingen. Naar verwachting zal voor eind oktober duidelijk worden of het gaat lukken om tot een principeakkoord te komen.

10494

Inzet onderhandelingen WFC-cao 2016 aan werkgevers voorgelegd

wfccaoupInzet onderhandelingen WFC-cao 2016 aan werkgevers voorgelegd

Op 15 juli is het cao-panel bijeengeweest en heeft Qlix met hen de inzet voor de onderhandelingen afgestemd. Woensdag 20 juli heeft Qlix de inzet aan de werkgvers gepresenteerd. Er is afgesproken om, in verband met de komende vakantieperiode, de onderhandelingen eind augustus te hervatten.

Qlix is er samen met het cao-panel  van overtuigd op basis de onderstaande inzet tot een constructief overleg te zullen komen.

Lees meer...